Asiakasymmärrys

”Ratkaisevaa on se, mitä asiakkaasi ajattelee”

Omaan tekemiseen keskittyessä saattaa unohtua se, mitä asiakas ajattelee. Ei pitäisi.

asiakasymmärrys

Markkinoinnille on tyypillistä, että se kuluttaa sanoja loppuun. Laatu, asiakaslähtöisyys ja moni muu sana on kulunut käytössä melkeinpä merkityksettömiksi. Mutta ne ovat kuluneet sen takia, että ne ovat niin totta ja niin tarpeellisia asioita. Asiakaslähtöisyys on edelleen se olennainen asia, vaikka sana on perin kulunut.

Tovarin filosofiaan perustuen me nimitämme asiakkaan tarpeiden huomioon ottamista asiakasymmärrykseksi. Se on lähtöisyyttä laajempi tapa tarkastella sitä mielenmaisemaa, johon myyntiponnistelut suuntautuvat. Kysymys ei ole vain tuotteen ja palvelun tarpeellisuudesta, vaan kaikesta muustakin, joka on mukana tukemassa tai häiritsemässä päätöksentekoa. Mitä pidemmälle pystyy sitä tilannetta ymmärtämään, sitä tehokkaampia ovat markkinointiponnistelut.

Kysy lisää