Wanhaakin wanhempaa mainontaa

Wanhaakin wanhempaa mainontaa

Mielikuva sanana on omituinen. Mieli on koettu joksikin, joka ei ole konkretiaa ja joka saa jopa ailahdella. Se on jokaisen oma mieli milläkin hetkellä. Kuva taas voi olla konkreettinen visualisointi silmiemme edessä. Kuvan sanotaan kertovan enemmän kuin tuhat sanaa...
Mielikuvasta toiseen

Mielikuvasta toiseen

Vanhan perinnekertomuksen mukaan ansiokas sukupuolineutraali myyntihenkilö kykenee myymään stereotyyppisille eskimoille jäitä ja Saharaan hiekkaa. Ja mielestäni tämä on totta. En tiedä onko kahta edellä mainittua myyntitapahtumaa koskaan oikeasti yritetty – mutta hei,...
Käyttäjäkokemuksesta asiakaskokemukseen

Käyttäjäkokemuksesta asiakaskokemukseen

Mainonnan ja markkinoinnin yksi suurimpia muutoksia on asiakkuuden ja käyttäjän paradigmojen muutos. Passiivisuus on vaihtunut aktiivisuudeksi. Asiakkaasta on tullut, ei vain lopputuotteen käyttäjä, vaan myös elämyksiä etsivä aktiivinen toimija, joka edellyttää...
Katsauksia historiaan: Mainosjulisteet

Katsauksia historiaan: Mainosjulisteet

Mainonnan dynamiikan muutos Modernin mainonnan historian katsotaan yleisesti alkaneen 1700-luvun Englannista, jossa hiljalleen teollistuvan yhteiskunnan kulutus kasvoi uusiin mittasuhteisiin. Ensimmäisiä mainostoimistoja perustettiin 1880-luvulla Englannissa ja...
Palvelumuotoilu arjessa

Palvelumuotoilu arjessa

Blogi avaa palvelumuotoilun ajatusmaailmaa ja terminologiaa hyvin arkisella esimerkillä: syntymäpäiväjuhlien järjestämisellä. Palvelumuotoilu vai Palveluiden muotoilu Palvelumuotoilu sanana voidaan muuttaa myös muotoon: palveluiden muotoilu, designing the services....