Tovarin brändi­työpaja

Tovarin brändityöpaja on työskentelymenetelmä, jossa työstetään esiin yrityksen oleellisimmat piirteet, joiden ympärille on mahdollista rakentaa toimivaa viestintää. Työpajassa muokataan ideaa tai ajatusta siitä, mitä muiden halutaan ajattelevan yrityksestäsi. Tämän jälkeen on oleellista suunnitella yrityksen toimintaa siten, että se vahvistaa käsitystä halutusta mielikuvasta.

Brändityöpajan voima on järjestelmällisyydessä ja se onkin rakennettu kehittelemämme markkinointitornin mukaisesti. Oikeassa järjestyksessä koottu tieto rakentuu työpajassa toimiviksi ja tehokkaiksi suunnitelmiksi ja toimenpiteiksi. Prosessiin jälkeen on kaikilla mukana olleilla kirkkaampi kuva ja parempi ymmärrys tarvittavista toimista brändin rakentamiseksi. Luvassa on oivalluksia kaikille osallistujille.

Tovarin brändityöpaja
Brändityöpajan toteutus

Brändi­työpajan toteutus

Ideaaleimmillaan brändityöpaja toteutetaan esimerkiksi tykypäivän aamupäivänä, jolloin henkilöstö on jo valmiiksi koolla. Brändityöpaja on parhaimmillaan, kun mukana on pelkän yrittäjän lisäksi henkilöstöä jokaisesta portaasta – tahdothan varmasti rakentaa brändiä kaikkien yrityksesi työntekijöiden kanssa!

Brändi­työpaja yritykselle

  • Teorian kautta nopeasti käytäntöön etenevä työpaja
  • Työpajavaiheen kesto: puolen päivää (3,5h) tai koko päivän (7h)
  • Selkeytynyt kuva yrityksesi markkinoinnin ytimestä
  • Sisältää brändityöpajan pohjalta hiomaamme materiaalia, kuten jälkikäteen toimitetut brändisanoitukset
Brandays-yritykselle-tovarin-brandityopajassa