Brändityöpaja

”Brändisi kertoo sinusta olennaisia asioita. Tai muita asioita.”

Yhdessä rakennettu ymmärrys brändistä ja siitä kertomisesta on markkinoinnin perusta.

yrityksen brändi

Brändityöpaja on itse kehittämämme työskentelymenetelmä, jossa vaihe vaiheelta työstetään yhdessä esiin olennaisia asioita. Näiden olennaisuuksien pohjalle on sitten mahdollista rakentaa toimivaa viestintää. Luvassa on oivalluksia kaikille osallistujille.

Työpaja on olemukseltaan prosessi, jonka tiedetään synnyttävän tarvittavaa ymmärrystä ja uuttavan irti tarpeellista tietoa. Yrityksissä kun kuitenkin on olemassa se markkinoinnin kannalta tarpeellinen tieto, mutta sitä ei ole järjestetty käyttöönottoa varten.

Brändityöpajassa edetään Tovarin Markkinointitorni-konseptin mukaiseasti. Ajattelu ja keskustelu alkavat perustuksista eli arvoista. Siitä edetään vaiheittain huipulle eli näkyvyyteen. Tällä välillä käydään läpi järjestyksessä juuri ne asiat, jotka ovat olennaisia.

Brändityöpajassa ei paljastu mitään uutta ja ihmeellistä, vaan sen voima on järjestelmällisyydessä. Oikeassa järjestyksessä koottu tieto rakentuu toimiviksi ja tehokkaiksi suunnitelmiksi ja toimenpiteiksi. Prosessiin jälkeen on kaikilla mukana olleilla kirkkaampi kuva ja parempi ymmärrys tarvittavista toimista.

Kysy lisää