Strategia

”Mitä haluat ja miten saat sen?”

Strategia on sen oivaltamista, miten saa sen, mihin haluaa ja pystyy.

Hyvä strategia

Strategia on jylhä sana, joka olemuksellaan tahtoo jähmettää ajatukset ja sanat. Kuitenkin kyse on loppujen lopuksi yhteisestä tavasta hahmottaa se, mitä ollaan tekemässä ja miten. Strategia merkittäviltä osiltaan on ymmärrystä omasta itsestä ja toimintaympäristöstä. Tämän ymmärryksen kirkastamisessa on meistä apua.

Strategia on aina jollakin tavalla olemassa organisaatiossa. Joskus strategioita voi olla useitakin. Jokainen organisaatio kun pyrkii tietyillä tavoilla johonkin päämäärään. Se voi tapahtua suunnitellusti ja tietoisesti tai sitten satunnaisemmin muotoutuneen strategian avulla. Satunnaisesti muotoutunut strategia on myös herkkä muuttumaan väärällä tavalla olosuhteiden mukaan. Matalammat aidanosat kun vetävät aina puoleensa.

Useimmiten strategian sisällöt ovat hyvin selviä, kunhan vain ensin on koottu näkyville siihen vaikuttavat asiat. Tieto ja ymmärrys ovat olemassa, ne on kaivettava esiin ja järjestettävä.

Kysy lisää