Graafinen suunnittelu

”Graafinen suunnittelu antaa äänensävyn viestillesi. Toisinaan on kuiskattava viekoitellen, joskus taas karjuttava keuhkot pihalle.”

visuaalinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu toimii, kun sitä ei huomaa ja se välittää oikeaa informaatiota oikealla tavalla. Se informaatio välittyy tekstin, kuvien ja muotojen yhteispelillä, jossa ihminen ohjataan ottamaan vastaan halutut asiat halutussa järjestyksessä ja tunnelmassa.

Graafinen suunnittelu on itse asiassa informaation välittämisen estetiikkaa. Typografia, asettelu, värit, graafiset elementit ja monet muut asiat oikein tehtynä kertovat asian lukijalle juuri halutulla tavalla. Tottakai sisältökin on olennaista, mutta muodon on pystyttävä tukemaan ja vahvistamaan sisällön viestiä. Kyse ei ole vain ulkonäöstä, sillä asettelulla tuetaan toimivaa informaatiohierarkiaa, joka saa ihmisen ymmärtämään kerrotun oikein.

Kysy lisää