Infovaikuttaminen – Mediamaisema murroksessa 8

Ihmislajin perusominaisuus on pyrkiä vaikuttamaan toisiin ihmislajin edustajiin. Olemme laumaeläimiä, mutta yritämme ainakin aika ajoin myös saada lauman toimimaan ja ajattelemaan juuri niin kuin haluamme. Toisilla tämä pyrkimys on luonnostaan suurempi, toisilla pienempi.

Onnistuminen vaatii viestintää

Kun ihmiset liittyvät organisaatioiksi, muuttuu suhde vaikuttamistoimintaan määrätietoisemmaksi, suorastaan elinehdoksi. Jokaisella organisaatiolla on tavoitteensa ja lähtökohtainen osa niihin pyrkimistä on käyttää informaatiota. Levittämällä omaa toimintaa tukevaa viestiä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella halutaan saada aikaiseksi niitä asioita, joihin organisaatio pyrkii. Viestintä ei ole siis vain jokin ylimääräinen menoerä, vaan olennainen osa onnistumista. Kääntäen ajatus kulkee niin, että viestimättä jättävä tai epäonnistuneesti viestivä organisaatio epäonnistuu tai parhaassakin tapauksessa on hyvin paljon vähemmän kuin voisi olla.

Sinällään tiedolla vaikuttaminen ei ole mitenkään uusi asia, mutta se on uutta, miten paljon siihen on keinoja. Sosiaalisessa mediassa on paitsi mahdollista päästä suotaan ihmisen luo, niin myös kerätä tietoa siitä, miten puhutella oikeita ihmisiä oikealla tavalla. Facebookin ja Googlen mainosmyynti perustuu juuri tälle käyttäjien mahdollisimman syvälliselle ymmärrykselle ja sen välittäminen mainostajien käyttöön.

Tulevaisuus on tekoälyn

Yhdysvaltain presidentinvaaleja 2016 perattaessa on löytynyt selviä merkkejä, miten informaatiolla vaikuttaminen on keskittynyt nimenomaan negatiiviseen viestintään. Sosiaalisen median kautta kerätyn tiedon avulla on pystytty luomaan tarkkoja kohderyhmiä, joiden asenteiden pohjalta on voitu kohdentaa halutulla tavalla vaikuttavia viestejä. Tähän mennessä on jo joka tapauksessa käynyt selväksi, että uudet tavat vaikuttaa ihmisiin ovat pelottavan tehokkaita oikein (eli väärin) käytettyinä oikeissa olosuhteissa. Informaatioturvallisuus on varmasti eräs demokraattisten vaalien kannalta tärkeimpiä haasteita tulevaisuudessa. Nyt jo pitäisi jokaisessa isommassa vaalikampanjassa olla mukana informaatioturvallisuudesta vastaava asiantuntija.

Tulevaisuudessa informaatiovaikuttaminen kehittyy edelleen, kun tekoäly pystyy yhä monimutkaisempiin suorituksiin. Nähtävissä olevassa tulevaisuudessa olennainen osa minkä tahansa organisaation viestintää on tekoälyn käyttäminen viestien muotoilussa ja kohdentamisessa. Tekoäly on myös verraton apuväline julkisen keskustelun seuraamiseen ja organisaatiolle olennaisten asioiden poimimiseen sieltä. Uhat ja mahdollisuudet informaatiovaikuttamisessa siis kasvavat rinnakkain.

Ota yhteyttä

Katso myös

Pieni hetki luovuudelle?

Kuinka usein ehdit antaa aikaa luovuudelle? Ota arjessa pieni paussi meidän kanssa ja tilaa meidän uutiskirje tukemaan yrityksesi luovuutta.

Paina sydämestä

Se sytyttää sydämen meidän toimistolla.

Sydän on syttynyt kertaa.