Palvelumuotoilu

”Palvelumuotoilu kätkee ja kytkee prosessit niin, että asiat sujuvat ja kaikki ovat jälkeenpäin tyytyväisiä.”

Palvelumuotoilun ytimessä on ajatus siitä, että asiakkaan matka ensimmäisestä aavistuksesta jonkin asian haluamisesta ostohetkeen sujuu ilman hankaluuksia. Ne hankaluudet kun yleensä katkaisevat kaupanteon. Hyvin muotoiltu palvelu on myös tehokas ja tuottava organisaation kannalta sekä luo positiivisen tunnesiteen asiakkaan kanssa.

Palvelumuotoilu lähtee luonnollisesti nykytilanteen tutkimisesta ja arvion tekemisestä. Nykytilanne, sen ulottuvuudet ja ennen kaikkea ongelmat ohjaavat kehittämistä. Tässä on usein apuna ulkopuolinen näkemys, koska jokainen sokeutuu aina jossain määrin omalle toiminnalle ja toimintaympäristölle.

Ulkopuolisen mukanaolo auttaá usein palvelumuotoilun seuraavassa vaiheessa eli ideoinnissa. Uusien ideoiden soveltamisessa ja kokeilussa, sekä näitä vaiheita seuraavassa arvioinnissa, ulkopuolinen on arvokas lisä.

Kysy lisää