Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tovari käsittelee ja tallentaa liiketoiminnalleen välttämättömiä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen velvoitteemme informoida rekisteröityjä.
Rekisterinpitäjä
Tovari Oy | y-tunnus: 2624385-2 | Verkkosivustomme: https://www.tovari.fi.

Yhteyshenkilö
Jussi Pirhonen – jussi@tovari.fi

Rekisterin kuvaus:
Tovari Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteröidyt ja tietolähteet
Keräämme ja tallennamme tähän rekisteriin tietoja ainoastaan,
www.tovari.fi -verkkosivuston yhteydenottolomakkeen käyttäjistä sekä asiakkaistamme sopimussuhteen kautta.

Miksi, ja millä perusteella Tovari kerää tietoa?
Tovari kerää välttämättömiä tietoja markkinointia, yhteydenpitoa ja laskutusta varten.

Yhteydenottolomakkeen kautta saaduissa henkilötiedoissa käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus ja Tovarin oikeutettu etu rekisterinpitäjänä.

Asiakkaidemme osalta käsittelyperusteena on sopimussuhde.

Mitä henkilötietoja rekisteriin voidaan tallentaa?

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Osoitetiedot
– Puhelinnumero
– Sähköposti
– Henkilötunnus

Muut kuin henkilötiedot:
– yrityksen yhteystiedot
– y-tunnus

Miten kauan henkilötietoja käsitellään?
– Asiakassuhteen kautta kerättyjä henkilötietoja säilytämme sopimussuhteen ajan, sekä enintään 2 vuotta sen päättymisestä.
– Yhteydenottolomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja säilytämme enintään 2 vuotta.

Rekisterit tarkastetaan säännöllisin väliajoin – kaikki tarpeettomat tiedot hävitetään.

Kelle luovutamme ja jaamme tietoja?

Emme koskaan myy tietojasi. Jaamme kuitenkin henkilötietoja lain sallimissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, ellet nimenomaisesti kiellä tätä. Tämä voi kuitenkin estää palvelun toimituksen. Tietojen luovuttaminen tapahtuu aina vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Tovarin ja asiakkaan välistä toimintaa ja yhteistyösuhdetta.

– Mikäli varaat ajan tapaamiseen tai muuhun, annetut tiedot tallennetaan kolmannen osapuolen palvelimelle (Acuity Scheduling)
– Mikäli varaat ajan, pyydät tarjouksen, käytät yhteydenottolomaketta, tietosi tallennetaan myös Visma Severa -järjestelemään.
– Mikäli tilaat meiltä uutiskirjeen, sähköpostisi tallennetaan MailChimp -palveluun.
– Mikäli soitat tai lähetät meille sähköpostia, saatamme tallentaa ainoastaan kohtuulliseksi ajaksi tietosi puhelimeen / Visma Severaan.

Tarvittaessa luovutamme tietoja kolmannelle osapuolelle myös esimerkiksi laskutusta ja perintää tai muuta välttämätöntä asiaa varten. Mikäli toimivaltainen viranomainen tekee voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen tietojen luovuttamisesta, voimme tiedot tällaisessa tapauksessa luovuttaa.

Jokainen taho, jolle tiedot jaamme, on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?
Tovari rekisterinpitäjänä ja Tovarin henkilöstö käsittelevät ensisijaisesti henkilötietoja. Takaamme, että henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä, joiden työtehtävät nimenomaisesti edellyttävät näiden tietojen käsittelyä. Henkilöstö on sitoutunut käsittelemään tietoja huolellisesti ja luottamuksella.

Voimme tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, kuten tilitoimistolle tai perintätoimistolle asiakkaidemme suhteen. Tällöin kuitenkin takaamme poikkeuksetta sopimuksin, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä sitoo salassapitovelvoite.

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi liittyen?

Tarkastusoikeus:
Ottamalla meihin yhteyttä, voit halutessasi tarkastaa mitä tietoja sinusta on kerätty.

Oikeus oikaista tiedot:
Voit pyytää meitä oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että näitä tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus:
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, mikäli näiden käsittelyyn ei mielestäsi ole perustetta. Poistopyynnön jälkeen me Tovarilla arvioimme tämän pyynnön, jonka jälkeen tieto joko poistetaan tai sinulle annetaan perusteltu syy, miksi tietojen poisto ei ole mahdollista. Huomaathan, että meillä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus/velvollisuus olla poistamatta tietoja.

Suostumuksen peruuttaminen:
Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen (esim. yhteydenottolomakkeen käyttö) eikä sopimusperusteiseen asiakkuuteen, voit halutessasi peruuttaa tämän suostumuksen. Tällöin henkilötietosi poistetaan rekisteristämme.

Suoramarkkinointikielto:
Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin. Tällaisesta toiminnasta tulemme kuitenkin aina sopimaan sinun kanssasi erikseen.

Valitusoikeus:
Sinulla on aina lainmukainen oikeus valittaa näihin oikeuksiin liittyvistä päätöksistä tekemällä kantelu tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme edellä mainittua kantelua koskevien kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia ratkaistaan.

Tietojen sijainti ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella/kiintolevyllä. Voit kysyä meiltä milloin tahansa tietoja käsittelyn sijainnista.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ulkopuolelle. Mikäli joudumme näin tekemään, varmistamme, että EU:n ulkopuolinen kohdemaa täyttää tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset joko Privacy Shield -järjestelyn kautta tai muutoin todistetusti.

Verkkosivun turvallisuus
Tovarin sivuilla on käytössä SSL sertifikaatti, eli käytämme salattua https yhteyttä. WordPress sivumme käyttää myös Defender Pro-työkalua, jolla teemme ison lisäkerroksen verkkosivun turvallisuuteen.

Lisätietoja vielä Defender Pro pluginista:
Plugin: Defender Pro
Third parties
This site may be using WPMU DEV third-party cloud storage to store backups of its audit logs where personal information is collected.
Additional data
This site creates and stores an activity log that capture the IP address, username, email address and tracks user activity (like when a user makes a comment – (Hieroksen sivuille ei tosin voi kommentoida)). Information will be stored locally for 30 days and remotely for 1 year. Information on remote logs cannot be cleared for security purposes.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla, kuten palomuurilla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita.

Mikäli rekisterissä tapahtuu tietomurto, tiedotamme tästä välittömästi kaikille rekisteröidyille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Tovari ei missään tapauksessa käytä tämän rekisterin tietoja automaattisen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet
Evästeiden (pieniä sivuilla vierailun aikana koneellesi tallentuvia tekstitiedostoja) avulla parannamme verkkosivumme käyttökokemusta.

Tälle verkkosivulle on asennettu Google Analytics, sekä Facebook Pixel, jotka keräävät evästeinä anonyymiä tietoa kävijöistä – henkilötietoja ei kerätä, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa. Evästeitä ei kerätä muuten kuin edellä mainituin keinoin.

Mikäli haluat poistaa evästeet käytöstä, voit tehdä sen käyttämäsi selaimen asetuksista.

Muutokset
Tämä tietosuojaseloste voi muuttua ilman ilmoitusta. Mikäli muutos vaikuttaa merkittävästi rekisteröidyn asemaan, ilmoitamme tästä asianosaisille ja/tai korostamme muutosta sivuillamme. Mikäli tietosuoja- tai muussa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, päivitetään tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta.

Päivitetty 20.11.2018