Blogi

Yksityiskohdat

Arkkitehti Mies van der Rohen suuhun sijoitettu viisaus “jumala asuu yksityiskohdissa” pitää paikkansa. Se, että jokin on toimivaa, sisältää valtavan määrän ratkaisevia yksityiskohtia, joista kokonaisuus rakentuu. Näiden yksityiskohtien hahmottaminen ja niistä kertominen avaa organisaatiolle lähes rajattomasti mahdollisuuksia ammentaa mielenkiintoista kerrottavaa.

Ne pienet erot

Jokaisessa tuotteessa tai palvelussa on lukuisa määrä pieniä yksityiskohtia, jotka tekevät lopputuloksesta toimivan. Usein ne ovat niin sanottuja itsestäänselvyyksiä tietäjille ja osaajille. Mutta potentiaalisille asiakkaille ne voivat olla kiehtovia ja houkuttelevia tarinoita, jotka syventävät kuvaa ja luovat merkitystä. Kun ihminen tietää jostain asiasta paljon, niin hän osaa erottaa merkityksellisiä yksityiskohtia ja ennen kaikkea tietää, miksi ne ovat merkityksellisiä.

Osista kokonaisuudeksi

Raaka-aineet tai muut valmistuksen tarvitsemat osat ovat aina mielenkiintoisia. Ei ole sattumaa, että ravintolat nykyään saattavat esitellä tilan tarkkuudella raaka-aineidensa alkuperän. Myös valmistuksen tuottama metamorfoosi voi luoda kiehtovan tarinan. Kun valmis tuote esitellään siihen tarvittujen raaka-aineiden vieressä, kertoo se kuin itsestään jotain hyvin kiinnostavaa.

Palveluiden puolella raaka-aineita vastaa osaaminen. Siksi ihmiset ja heidän osaamisensa sopivat tähän mielenkiintoisuuden kategoriaan. Ihmiset, aitoina ja inhimillisinä, ovat tosin kiinnostavia ihan aina. Saavutukset ja erityistaidot säteilevät ympärilleen luotettavuutta.

Vioista kertominen lisää luotettavuutta

Laadunvalvonta on hyvä kohta etsiä mielenkiintoisia yksityiskohtia kerrottavaksi. Miten tarkastus tehdään, mihin kiinnitetään huomiota ja minkälaisia vikoja löytyy. Löytyneiden vikojen esittely ei tee tuotannosta epäluotettavamman oloista, vaan päinvastoin. Jos mahdollista, niin samassa yhteydessä voi vinkittää asiakasta jo hankitun huoltamiseen ja kiinnittämään huomiota johonkin erityiseen.

Jokainen ihminen tekee omissa toimissaan jatkuvaa tuotekehitystä. Jos jokin keittiöväline on hankalassa paikassa, niin sen siirtää parempaan. Jos takit eivät enää mahdu naulakkoon, pitää siirtää osa takeista kaappiin tai hankkia toinen naulakko. Tällaista arkista paremmin tekemistä on jatkuvasti myös missä tahansa työpaikassa. Näistä voi kertoa ja samalla ne luovat uskottavasti kuvaa toiminnasta, jossa tosiaan pyritään parempaan lopputulokseen. Parhaimmillaan ne voivat olla se erottava tekijä, joka saa kuluttajan valitsemaan samankaltaisista juuri sen tietyn.

Jumala asuu yksityiskohdissa

Yksityiskohdat ovat myös siitä hyviä viestittäviä, että ne ovat usein suhteellisen yksinkertaisia kuvattavia. Ainakin jos malttaa olla selittämättä juurta jaksain kokonaisuutta yksityiskohdan ympärillä. Tätä usein tapahtuu asiantuntijuutta korostavassa viestinnässä, sillä asiantuntijoilla on jonkinlainen sisäsyntyinen tarve puhua toisille asiantuntijoille. He kun eivät halua vaikuttaa vertaistensa silmissä asioita yksinkertaistavilta. Vaikka siitä usein toimivassa viestinnässä usein on kysymys.

Niitä vaikeasti itsestäänselvyytensä takia hahmotettavia yksityiskohtia voi etsiä vaikka sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole niille sokeutunut. Harjoittelijan voi laittaa kirjaamaan ylös huomaamiaan asioita tai asiakkaalta voi kysyä, mikä häneen on tehnyt vaikutuksen. Tällaisesta saa paitsi itselleen hyvän mielen ja mielenkiintoista kerrottavaa, myös kenties aineksia hioa ja järjestellä niitä yksityiskohtia entistä paremmiksi.