#Katsauksia historiaan

Blogi

Katsauksia historiaan -artikkelisarjassa luodaan katsaus suomalaisen mainonnan varhaisiin esimerkkeihin. Systemaattinen mainonnan kehittäminen alkoi Suomessa 1930-luvun taitteessa. Moderni brändinrakennus voidaan katsoa alkaneen tällöin, vaikka vielä tuolloin sanaa brändi ei käytettykään. Vaikutteet Suomeen saapuivat ensin Saksasta ja sitten Amerikasta. Aiemmissa kirjoituksissa luotiin katsaus arkkitehtuurin kehittymiseen osana kaupallisen “brändin” rakentamista sekä näyteikkunoiden ja mainosjulisteiden käyttöön. Tässä kirjoituksessa luodaan katsaus pakkaussuunnitteluun. Pakkausmuotoiluun ryhdyttiin kiinnittämään […]

Katsaus mainosjulisteiden historiaan ja kehitykseen Suomessa.

Näyteikkunoiden historiaa – osa 2.

Suomalaista mainonnan historiaa käsittelevän blogisarjan ensimmäinen osa: Näyteikkunat