Muista omat kriisissä

Kun kriisi organisaatiossa alkaa, ajatukset keskittyvät itse asian hoitamiseen ja siihen mitä muut nyt miettivät. Omat on helppo unohtaa melkeinpä oman onnensa nojaan. Silloin kuitenkin jättää paitsi käyttämättä tärkeän resurssin, myös altistaa organisaatiota vaurioille. Kriisi kun voi aiheuttaa sisäisesti jopa isompia vahinkoja kuin ulkoisesti. Kriisiviestintä omille on olennainen osa selviytymistä mahdollisimman vähin vahingoin.

Lähtökohta on, että omien pitää tietää asioista vähintään yhtä paljon ja yhtä nopeasti kuin ulkopuolistenkin. Mieluummin heille kannattaa kertoa enemmän ja laajemmalti organisaation omasta näkökulmasta. Tämä paitsi antaa heille aineksia pitää oma mieliala mahdollisimman hyvänä, niin myös antaa heille valmiuksia vastata heille esitettyihin kysymyksiin ja väitteisiin. Näin he toimivat kuin itsestään organisaation oman kriisiviestinnän tukena, jakaen tietoa ja oikaisten väärinkäsityksiä.

Muutos vaatii aina viestintää

Viestinnällinen kriisi voi olla myös puhtaasti yrityksen sisäinen eikä siihen liity lainkaan ulkoista ulottuvuutta. Kyse voi olla vaikkapa suuren asiakkaan menettämisestä tai työtoverin äkillisestä kuolemasta. Silloin on tärkeää ymmärtää ihmisten tarvitsevan asian käsittelyä ja seurauksista kertomista. YT-neuvottelujen ja niiden seurausten tarkastelu myös kriisiviestintätilanteena voi auttaa minimoimaan vahinkoja. Erityistä panostusta viestintään vaativat ylipäätään kaikki muutokset, vaikka ne olisivatkin sinällään positiivisia. Kriisiviestintä voi siis kohdistua pelkästään sisäänpäin.

Ei kannata olla huolissaan siitä, että viestisi ja puhuisi liian paljon asiasta, joka koskettaa ja kiinnostaa. Huolten ja tuntemusten purkaminen ja niiden kuunteleminen on olennainen osa organisaation sisäistä kriisiviestintää.

Tyhjiöt täyttyvät

Jos hankalasta asiasta puhuminen kielletään tai edes annetaan ymmärtää, ettei siitä haluta puhua, tilanne todennäköisesti vain pahenee. Jos haluttua tietoa ei anneta, niin tyhjiö täyttyy väkisinkin, yleensä spekulaatioilla. Jos jostakin asiasta ei ole tietoa, niin sekin kannattaa kertoa. Tai jos ei voi kertoa, kertoo sen ja miksei voi kertoa. Voi myös luvata pitää organisaatiota ajan tasalla ja myös pitää sen lupauksen

Jossakin vaiheessa on tärkeää viestiä organisaatiolle, että nyt siirrytään taas normaalitilanteeseen. Parhaimmillaan kriisin aikana on opittu miten organisaation sisällä voi viestiä ja lisätä luottamusta. Huonoimmillaan tuloksena on kyräilevä yhteisö, joka käyttää paljon aikaa ja energiaa sisäiseen puimiseen.

Kuten aina ihmisten välillä, puhuminen ja kuuntelu auttavat pitkälle. Se pätee myös organisaation sisäisessä selviämisessä kriisistä.

Ota yhteyttä

Katso myös

Pieni hetki luovuudelle?

Kuinka usein ehdit antaa aikaa luovuudelle? Ota arjessa pieni paussi meidän kanssa ja tilaa meidän uutiskirje tukemaan yrityksesi luovuutta.

Paina sydämestä

Se sytyttää sydämen meidän toimistolla.

Sydän on syttynyt kertaa.