Blogi

Arvosi on arkesi on tekosi

Jos luulet, että yrityksen arvot ovat pahimmanlaatuista käsienheiluttelua ja, että niillä ei ole mitään tekemistä yrityksen arjen kanssa, olet väärässä. Yrityksen arvot ovat nimenomaan sitä arkea. Arvot ovat niitä asioita, jotka yrityksessä koetaan tärkeiksi ja joiden mukaan toimitaan. Arvot (tai niiden puute) näkyvät kaikille ihmisille yrityksessä tehtyjen tekojen ja päätösten kautta.

Arvot näkyvät vahviten niissä hetkissä, jolloin yrityksen henkilökunta on kokenut tekevänsä jotain merkityksellistä tai kun asiakkaat ovat kokeneet jotain erityistä. Ne todennäköisesti ovat sarja ihan pieniä asioita, jotka peräjälkeen tehtynä tuottavat erittäin positiivisen lopputuloksen. Arvosi löytyvät niistä teoista ja toimintamalleista, jotka tasaiseen tahtiin toistuvat yrityksessäsi ja joissa työntekijät huomaavat tekevänsä oikeita asioita.

Sinulla on varmasti ollut työssä hetkiä, jolloin olet ajatellut ”Tää on se juttu, miksi mie teen tätä työtä. Näitä hetkiä lisää, kiitos.”. Tarkkaile itseäsi seuraavan kerran, kun tämä tapahtuu. Olet juuri kokenut yhden tarinan, joka on arvojesi ytimessä.

Toinen tapa hahmottaa omaa arvopohjaa on tunnustella omia tuntemuksiaan silloin, kun asiat eivät mene omasta mielestä oikein. Jos jonkun ihmisen tai yrityksen toimintatapa tuntuu sinusta väärältä, olet todennäköisesti jälleen arvojesi juurilla, jos pohdit, että “Tällaista arkea en sietäisi”.

Arvosi rakentavat brändiäsi

Arvosi on siis arkesi ja yrityksen arjesta kumpuaa myös brändi, sillä jokainen kohtaaminen yrityksen ja ihmisen välillä rakentaa brändiä. Se, mitä sanot ja käyttäydyt vaikuttaa siihen, miten ihmiset sinua ja yritystäsi tuntevat.

Kun arvot käsittää yrityksen ja sen henkilön tekoina ja toimintamalleina, tulevat ne hyvin konkreettisiksi. Jokainen yrityksen ja sen henkilöstön tekemä valinta on käytännössä arvovalinta. Teenkö minä asiat arvojeni mukaisesti? Tekeekö työntekijät asioita yrityksen arvojen mukaisesti? Arvojen pitäisi olla toiminnallisia ohjeita, joita työntekijät voivat noudattaa. Vain silloin arvot näkyvät arjessa. Ja vain silloin ne rakentavat brändiä oikeaan suuntaan.

Kun arvot ovat selvästi kiteytetty muutamaan sanaan tai lauseeseen, on niitä helpompaa ja johdonmukaisempaa noudattaa. Ja silloin niistä on myös helpompi veistellä viestintää ja tarinoita.