Blogi

Yksi iso uhka loi valtavasti mahdollisuuksia

Korona-epidemiaan vastaamisen totaalisuus on muuttanut paljon enemmän asioita kuin vielä ymmärrämmekään. Muutoksia on tapahtunut makrotasolla, suurten kuvioiden hahmottuessa pikkuhiljaa uudestaan. Mutta ennen kaikkea ovat ihmiset omassa elämässään joutuneet tai saaneet muutettua asioita, joiden piti olla pysyviä.

Kun monen eristyksissä viettämän kevään jälkeen koitti kesä, piti sekin viettää pitkälti kotosalla. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että elämää on täytetty asioilla, joita voi tehdä kotona. Muutosta kuvaa hyvin se, miten Prisman myynneissä kuntoiluvälineiden kauppa nousi keväällä ja kesällä lähes 300% ja matkalaukkujen kauppa romahti 85%. Monella onkin nyt käsissään enemmän aikaa ja rahaa kuin aiemmin sekä halu etsiä uusia asioita elämänsisällöksi.

Kun tähän asetelmaan lisätään lisääntynyt verkonkäyttö, syntyy kuva niistä mahdollisuuksista, joita tilanne on luonut. Parhaaksi välineeksi tähän tilanteeseen kannattaa ottaa aiemarkkinointi. Rakensimme toiminnalliset ja tekniset valmiudet tämän toimintamallin toteuttamiseen viime talvena, parahiksi ennen poikkeusoloja.

Aiemarkkinointi kokonaisuudessa on esitelty täällä mutta lyhyesti kuvattuna kyse on ihmisten tavoittamisesta oikalla tavalla ostopäätökseen johtavan prosessin eri vaiheissa.

Analytiikan ja markkinoinnin guru Avinash Kaushik on luonut mallin, jossa markkinointi on verkkokäyttäytymisen perusteella muotoiltua ja suunnattua toimintaa. Siinä puhutellaan ihmistä hänen aikomustensa ja niiden vaiheen perusteella. Kaushik jakaa potentiaaliset ostajat neljään, aikeessaan eri vaiheessa olevaan ryhmään. Ryhmät hän on nimennyt See – Think – Do – Care.

Eri vaiheissa aikeissaan oleville ihmisille on viestittävä eri tavoin. See-ryhmää herätellään teeman ääreen, mutta suoraa myyntiä ei kannata vielä tehdä. Think-ryhmälle voi viesti olla jo suorempikin ja käsitellä esimerkiksi jotakin niistä asioista, joita asiakas mieltää esteeksi. Do-vaiheen väki kaipaa selvää ja selkokielistä myyntiä: mitä saan, mihin hintaan ja miksi kannattaa ostaa. Care-ryhmää sitten pidetään tyytyväisinä tarjoamalla syitä, miksi he voivat olla tyytyväisiä valintaansa.

Aikeen eri vaiheissa olevien ihmisten jäljittäminen tapahtuu verkkomainonnan tarjoaminen työkalujen avulla. Algoritmit kykenevät monimutkaisiin luokitteluihin ja tarkkaan kohdistamiseen. Räätälöidyiksi affiniteettikohdennuksiksi kutsuttavia kohdennuksia tehdään yhtä aikaa monien asioiden pohjalta. Vieraillut sivustot, hakusanat ja vaikkapa kännykässä käytössä olevat sovellukset ovat parametrejä, joiden avulla on mahdollista löytää oikeita ihmisiä oikeaan aikaan. Digitaaliset jäljet viestivät teoista, jotka kertovat aikeista, luoden yksilöllisen ostohousuindeksin. Näiden mahdollisuuksien käyttö täysimääräisesti edellyttää verkkomainontaan erikoistuneiden työkalujen käyttöä. Näiden välineiden hinta, monimutkaisuus ja jatkuva kehittyminen tarkoittavat sitä, että harvalle yritykselle on kannattavaa hankkia itselleen tarvittavia välineitä ja osaamista. Mutta kun verkkomainontaa tekevällä kumppanilla on käytössään oikeat välineet ja osaaminen mainonnan kohdentamiseen, voi oman viestin saada hyvinkin tarkasti juuri sinne minne pitääkin.